ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
KNIHOVNA PRAMENŮ
Řada badatelů-historiků má ve svém archivu přepisy různých dokumentů, které shromáždili pro vlastní potřebu. Pravým přeborníkem byl právě Petr Rožmberský. Ať už se jednalo o zápisy z Desek zemských, z fondů velkostatků či z matrik. Při uspořádávání Petrovy pozůstalosti jsme se rozhodli, tyto informace dát k dispozici odborné veřejnosti. Doufáme, že se přidají i jiní badatelé, než se jim data z jejich disků ztratí…
kniha mezní města Plzně
přepis P. Rožmberský
Generální vejchoz na hranici mezi Plzní a Rokycany
přepis P. Mikota