V HLUBOKÝCH LESÍCH, V ŘÍČNÍCH NIVÁCH, ALE I VE VSÍCH SE SKRÝVÁ MNOHO SVĚDKŮ DÁVNÝCH ČASŮ, KDY ČECHY BYLY ZEMÍ HRADŮ. SKRÝVAJÍ SE PŘED NÁMI, PROTOŽE ČLOVĚK JE VYSTAVĚL, ALE TAKÉ POBOŘIL A NIČÍ JE DODNES. DOUFÁME, ŽE DOBA ROZORÁVÁNÍ MEZÍ, REGULACE TOKŮ A KULTIVACE KRAJINY BULDOZEREM POMALU KONČÍ, A ŽE SE ZASE VRÁTÍME KE KULTURNÍM KRAJINĚ, KDE KAŽDÁ CESTA, MEZNÍK, ČI PRASTARÝ VAL MÁ SVŮJ VÝZNAM. PROTO NABÍZÍME POZORNÉMU POUTNÍKOVI PRŮVODCE PO MÁLO ZNÁMÝCH HRADECH, TVRZÍCH A JINÝCH PAMÁTNÝCH MÍSTECH, KTERÁ JIŽ NIKDY NEPOVSTANOU Z TROSEK.


HLEDÁME ROVNĚŽ SPOLUPRACOVNÍKY, KTEŘÍ SE PODOBNÉHO ÚKOLU UJMOU VE SVÉM OKOLÍ A OSVÍCENÉ STAROSTY, PÁNY RADNÍ A MECENÁŠE, KTEŘÍ TUTO ČINNOST PODPOŘÍ NEJEN SLOVNĚ.
Knížečky formátu A5 o rozsahu 16 - 60 stran jsou doplněny plánky a ilustracemi. Je možno si je objednat na adrese nakladatelství Ing. Petr Mikota, Polní 56, 326 00 Plzeň, nebo na e-mailové adrese p.mikota@post.cz.
 
soupis všech vyšlých dílů s anotací ZDE
 
ukázka posledních čísel a reedicí edice ZHTM
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
Nové Hrady Pušperk Skalice Talmberk
Nové Hrady Pušperk Skalice Talmberk
v nejbližší době vychází
EDICE ZAPOMENUTÉ HRADY