Štědrý hrádek rekonstrukce
Štědrý hrádek rekonstrukce
Přelet nad 3D vizualizací možné podoby Štědrého hrádku ve dvou variantách vstupu do hradu. Klikni na obrázek a animace se přehraje na You Tube (z připravované publikace edice ZHTM autorů Martina Cikána a Petra Rožmberského).
hrad Lopata rekonstrukce
Filmová animace rekonstruktivní podoby hradu Lopata. Klikni na obrázek
a přehraj video na You Tube.
tvrz Bezděkov
Filmová animace rekonstruktivní podoby tvrze Bezděkov. Klikni na obrázek
a přehraj video na You Tube.
Červená bašta
Filmová animace rekonstruktivní podoby Červené bašty na hradě Švihově. Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
tvrz Bezděkov
Filmová animace rekonstruktivní podoby hradu Borotína.
Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
Na jaře roku 2015 byla v nepomuckém muzeu otevřena nová expozice zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk doplněná venkovní expozicí přímo v obci Klášter. Kliknutím na obrázek si můžete přehrát animaci přeletu nad modelem předpokládané podoby kdysi velmi výstavného a opevněného kláštera pobořeného husity v roce 1420.
hrad Radyně
hrádek Čížkov
přidáno 23.1 2014
Filmová animace rekonstruktivní podoby hradu Radyně. Klikni na obrázek
a přehraj video na You Tube.
tvrz Mydlná
Filmová animace rekonstruktivní podoby tvrze Mydlné. Klikni na obrázek
a přehraj video na You Tube.
přidáno 24.1 2014
Filmová animace rekonstruktivní podoby hrádku Čížkova (Strašná skála). Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
přidáno 9.10. 2014
Liškův hrad
Filmová animace rekonstruktivní podoby neznámého hradu u Mítova zvaného Liškův hrad. Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
přidáno 9.10. 2014
dvůr Třebekov
Filmová animace rekonstruktivní podoby hospodářského dvora Třebekov. Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
přidáno 5. 5. 2015
hrad Pušperk
Filmová animace rekonstruktivní podoby hradu Pušperk. Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
přidáno 30.6. 2015
klášter Teplá
Filmová animace rekonstruktivní podoby kláštera Teplá ve 13. století. Konvent s kostelem byl postaven na místě Hroznatova opevněného dvorce.
Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
přidáno 30.6. 2015
Filmová animace rekonstruktivní podoby hradu Rabí na počátku 16. století za přestavby Půty Švihovského.
Klikni na obrázek a přehraj video na You Tube.
podoba hradu Skála
Filmové animace rekonstruktivní podoby hradů
Klikněte vždy na obrázek a přehraje se video na You Tube.
ANIMACE HRADŮ
hrad Skála
hrad Rabí
klášter Teplá
hrad Pušperk
dvůr Třebekov
Strašná Skála - Čížkov
Liškův hrad
tvrz Mydlná
hrad Radyně
Štědrý hrádek
hrad Lopata
tvrz Bezděkov
Červená bašta na Švihově
hrad Borotín
klášter Pomuk
hrad Švihov
Animace postupného vývoje a chátrání hradu Švihova. Klikněte na obrázek a přehraje se video na YouTube.
hrad Libštejn
vizualizace hrad Libšětejn