ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
Zájemcům zejména o evropské hrady vřele doporučujeme velmi propracované německé stránky www.burgenwelt.de o hradech, pevnostech a opevněných místech na 61 územích světa. Lokality jsou rozděleny podle států a správních území. Historie objektu je zpravidla doprovázena situačním plánkem a několika fotografiemi. Výborný studijní materiál.
Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů“ je zaměřen na stěžejní korpus v rámci Sedláčkovy pozůstalosti V rámci obsáhlého souboru jak kartotéčních lístků tak i Sedláčkových sešitů jsou navíc opakovaně podchyceny písemnosti, které byly později zničeny, případně jsou dnes nezvěstné. Klikněte na obrázek pro přesměrování.
Odkaz na stránky ČÚZK, kde najdete lidarové zobrazení  5. generace povrchu země - analýza výškopisu http://ags.cuzk.cz/dmr/#. Získáte tak poměrně přesnou představu o morfologii terénu, hloubce příkopů, výšce valů, atd. Rozhodně si vyzkoušejte veškeré možnosti mapové aplikace (překryv základní mapy nebo stelitního snímku, svažitost terénu, orientace svahů k světovým stranám a jiné).
memorandum konference Dějiny staveb Plasy 2016
znění memoranda zaslaného členy konference poslanecké sněmovně ve formátu .doc
hrad Krasíkov veduta Venuto
STANOVISKO KE ZMĚNĚ ZÁKONA
O PAMÁTKÁCH
OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI KULTURY
Otevřený dopis adresovaný Sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče, Památkářskou obcí českokrumlovskou a Klubem Augusta Sedláčka ministrovi kultury lze přečíst zde ve formátu pdf.

V National Bibliothek ve Vídni, v oddělení Kartensammlung, je uložena sbírka 399 akvarelových vedut od Jana Antonína Venuta, které byly darovány roku 1824 císaři Františku I. při jeho návštěvě Hradce Králové. Zdigitalizované album obsahující mnoho neznámých pohledů na české hrady, města, zámky a místa z konce 18. a první třetiny 19. století je možné prohlédnout na stránkách Europeana collections pod adresou http://www.europeana.eu/portal/cs/search?q=johann+venuto. Přehlednější setřídění podle současných názvů naleznete na http://www.hrady-zriceniny.cz/s-venuto_2015_orig.htm.

DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY V DEMISI
Stanisko k návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu adresované Andreji Babišovi ze dne 17. 4. 2018 lze přečíst zde
DOPIS MINISTRA KULTURY
K OCHRANĚ PAMÁTKOVÉHO FONDU
Stanisko k návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu ze dne 22. května 2018 lze přečíst zde.
PETICE KLUBU AUGUSTA SEDLÁČKA
K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA
Účastníci konference Dějiny staveb 2019 vyjadřují otevřeným dopisem zásadní nesouhlas s připravovanou rekodifikací stavebního práva a odpověď předsedy vlády A. Babiše ze dne 26. 4. 2019 čtěte zde.
Počátky Klubu Augusta Sedláčka
Do sekce Hláska přidáváme dochovaná čísla Informačních listů Klubu Augusta Sedláčka. Velice ilustrativně dokumentují počátky vzniku klubu a jeho aktivity a úsilí v letech 1984 - 1990. Následovníkem těchto listů se stal časopis Hláska.

V sekci animace hradů byl přidán odkaz na video vizualizace hradu Rabí a hradu Skály.
AKTUALITY
VEDUTY HRADŮ JOHANNA VENUTA
LIDAROVÉ ZOBRAZENÍ GEOMORFOLOGIE ČECH
KARTOTÉKY AUGUSTA SEDLÁČKA
BURGENWELT
VSTUPTE