Dnes již téměř zapomenutá grafická metoda umožňující tisk vícebarevných obrázků - předchůdkyně ofsetu. Kdysi běžná reprodukční technika je dnes využívána pro svoji náročnost jen některými výtvarníky. Klasický způsob barevné litografie spočívá v rozve­dení barevné předlohy na jednotlivé barvy, každou na samostatný kámen. Každá barva je opatřena nátiskovým křížkem, nutným ke konečnému přesnému soutisku tak, jak je to běžné u průmyslové barevné reprodukce.

        Jde-li například o osmibarevnou litografii, rozvede grafik dílo do osmi barev, tj. na osm samostatných kamenů. Jestliže barevný soutisk neodpovídá představě umělce, započne autor s korigováním příslušných barev. Mnohdy tak uplyne mnoho dnů, než se stává dílo schopné otisku.  l při otisku ještě umělci povětšinou mění jak barevnost, tak i některé detaily. Vzniká zde tak mnoho obměn a sběratelé se právem pídí po těchto variantách.

        Sběratelsky jsou velmi cenné litograficky vytištěné pohlednice z konce 19. století, zejména ty, jejichž kresebnou předlohu vytvořil malíř Adolf Körber (1887-1967), který umně poskládal mozaiku různě orámovaných pohledů na významnou památku, vždy doplněnou o rostlinnou, heraldickou či mýtickou stafáž. Na následujícím Slide Show se můžete pokochat výběrem pohlednic hradů ze sbírky Zdeňka Martínka.
Klikni na obrázek a prohlížej Slide Show.
hrad Borotín
Ukázka, jak se mění tvář krajiny a podoba hradních lokalit za více jak 60 let. Výběr bude postupně rozšiřován. Klikni na obrázek a prohlížej Slide Show.
Zájemcům zejména o evropské hrady vřele doporučujeme velmi propracované německé stránky www.burgenwelt.de o hradech, pevnostech a opevněných místech na 61 územích světa. Lokality jsou rozděleny podle států a správních území. Historie objektu je zpravidla doprovázena situačním plánkem a několika fotografiemi. Výborný studijní materiál.
VSTUPTE
Detektoráři a mizející historie.
Zajímavý pořad na téma "Hledači pokladů a mizející historie".
Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů“ je zaměřen na stěžejní korpus v rámci Sedláčkovy pozůstalosti V rámci obsáhlého souboru jak kartotéčních lístků tak i Sedláčkových sešitů jsou navíc opakovaně podchyceny písemnosti, které byly později zničeny, případně jsou dnes nezvěstné.
lidarové mapování Čech
Na stránkách www.arcgis.com
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=03a3e132724a47b097f6d5d244380569 si můžete prohlédnout plastický reliéf ČR vytvořený zpracováním laserového skenování povrchu země. Můžete tak vyhledávat zaniklé kulturní objekty přímo na monitoru počítače. Patrné jsou úvozy zaniklých cest, hraniční linie panství, mohylníky i zemní opevnění. Pro ty, kteří si nechtějí příliš lámat hlavu s tím, jak se aplikace ovládá, je připraven návod ve formátu pdf, který se vám zobrazí po kliknutí na obrázek. Komu tato mapa nestačí může navštívit Geoportál ČÚZK http://ags.cuzk.cz/dmr/#, kde je možné prohlížet terén v dost podrobném lidaru 5. generace s možností různého zobrazení.
Vrtba
Vybrali jsme pro Vás ukázky zobrazení hradů, hrádků a tvrzišť ze západních Čech v lidarovém zobrazení 5. generace v mapové aplikaci ArcGis http://ags.cuzk.cz/dmr/#. Výhodou je výšková analýza Vámi zvoleného profilu bod po bodu. Získáte tak poměrně přesnou představu o hloubce příkopů, výšce valů, atd. Rozhodně si vyzkoušejte veškeré možnosti mapové aplikace (překryv základní mapy nebo stelitního snímku, svažitost terénu, orientace svahů k světovým stranám a jiné). Klikněte na obrázek a prohlížejte slideshow.
memorandum konference Dějiny staveb Plasy 2016
znění memoranda zaslaného členy konference poslanecké sněmovně ve formátu .doc
Bezdružice
Otevřený dopis adresovaný Sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče, Památkářskou obcí českokrumlovskou a Klubem Augusta Sedláčka ministrovi kultury lze přečíst zde ve formátu pdf.

V National Bibliothek ve Vídni, v oddělení Kartensammlung, je uložena sbírka 399 akvarelových vedut od Jana Antonína Venuta, které byly darovány roku 1824 císaři Františku I. při jeho návštěvě Hradce Králové. Zdigitalizované album obsahující mnoho neznámých pohledů na české hrady, města, zámky a místa z konce 18. a první třetiny 19. století je možné prohlédnout na stránkách Europeana collections pod adresou http://www.europeana.eu/portal/cs/search?q=johann+venuto. Přehlednější setřídění podle současných názvů naleznete na http://www.hrady-zriceniny.cz/s-venuto_2015_orig.htm. Zde jsou i další vyobrazení hradů na vedutách od  jiných autorů. Náhledy vybraných vedut Johanna Venuta si prohlédněte kliknutím na obrázek.

Stanisko k návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu adresované Andreji Babišovi ze dne 17. 4. 2018 lze přečíst zde
Stanisko k návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu ze dne 22. května 2018 lze přečíst zde.
Účastníci konference Dějiny staveb 2019 vyjadřují otevřeným dopisem zásadní nesouhlas s připravovanou rekodifikací stavebního práva a odpověď předsedy vlády A. Babiše ze dne 26. 4. 2019 čtěte zde.
Počátky Klubu Augusta Sedláčka
Do sekce Hláska přidáváme dochovaná čísla Informačních listů Klubu Augusta Sedláčka. Velice ilustrativně dokumentují počátky vzniku klubu a jeho aktivity a úsilí v letech 1984 - 1990. Následovníkem těchto listů se stal časopis Hláska.

V sekci animace hradů byl přidán odkaz na video vizualizace hradu Rabí a hradu Sk
ála.
Bechyně
AKTUALITY
Nová rubrika knihovna pramenů
Na hlavní ploše najdete nové tlačítko KNIHOVNA PRAMENŮ. Po kliknutí se dostanete na samostatnou stranu, kam budeme přidávat prameny, které vytvářejí naši kolegové.
Petice Klubu Augusta Sedláčka
k rekodifikaci stavebního práva
Dopis ministra kultury k ochraně
památkového fondu
Dopis předsedovi vlády v demisi
Stanovisko ke změně zákpna o památkách
otevřený dopis ministrovi kultury
Veduty hradů Johanna Venuta
Ukázky lidarového zobrazení hradů a tvrzí
Lidarové zobrazení Čech
Kartotéky Augusta Sedláčka
Hledači pokladů
Romantické kouzlo starých litografických pohledů
Hrady a tvrze dříve a nyní
Burgenwelt